Politika zasebnosti

Obvestilo o zasebnosti:

Varstvo in obdelava osebnih podatkov Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli uporabo osebnih podatkov, med drugim npr. tudi hrambo kontaktnih podatkov ter uporabo teh kontaktov za pošiljanje obvestil, novic oziroma kakšne druge komunikacije. Pri EFT-SOS želimo biti glede zbiranja in načina obdelave vaših osebnih podatkov povsem transparentni. Upravljavec vaših osebnih podatkov je Emonet d.o.o., Kančeva 4, 1000 Ljubljana. Zavedamo se pomena varovanja vaših osebnih podatkov in spoštujemo vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Cenimo vaše zaupanje, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov. Osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) na podlagi vaše privolitve.


Obseg in namen zbiranja osebnih podatkov

V kolikor ste se naročili na prejemanje naših e-novic, bomo vaše osebne podatke (elektronski naslov) uporabljali izključno za ta namen. Obdelava osebnih podatkov za ta namen temelji na vaši privolitvi skladno s 6. členom, tč. 1.a Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Podatkov v nobenem primeru ne bomo pošiljali tretjim osebam. Za izvajanje obveščanja uporabljamo uveljavljeno avtomatizirano zunanjo platformo, katere delovanje je skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 [GDPR]. Če plačilo storitve izvedete s plačilno kartico, bomo uporabljali naslednje podatke: - elektronski naslov, ki ga bomo uporabili za pošiljanje računov in komunikacijo z vašim izvajalcem EFT.


Zavarovanje osebnih podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo. Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler ne prekličete privolitve za obdelavo osebnih podatkov.


Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete, in sicer s klikom na povezavo 'Odjava', ki jo najdete v kateremkoli z naše strani prejetem elektronskem sporočilu, ali pa nam to sporočite na naš elektronski naslov. Preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki smo jo izvajali do trenutka preklica. Vaš zahtevek, pritožbo ali ugovor v zvezi s katerekoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošljete po elektronski pošti na info@eftsos.net.